14.3 C
Auckland
Sunday, November 28, 2021

COVID-19 Niue Translation

Update on COVID-19 | Tau vala-tala foou ma e COVID-19

Episode 4 – 14 May 202

Previous update

View previous update: Episode 1

View previous update: Episode 2

Tau poaki hataki ke lata mae gagao COVID -19 CORONAVIRUS

  • Kua mafiti  moe mukamuka ke pikitia e gagao  nai, ha ko e utafano hala pulagi  mai he gutu  he tagata, koho, tihe, tau anu mo e tau tutala. Lelelele mo e utafano ke he taha mo e taha. Ke taofi  moe puipui e gagao nai, nofo  i kaina kaeke kua moua  kehe tau fulū, tafe moe pela e ihu, koho, tihe tumau, mo e mamahi e pu kakia . Hataki atu kaeke ke koho ti koho kehe tulilima ti holoholo aki e valamoli e tau lima. Fakamōmō ke mōmō mitaki e tau lima.
  • Kaeke kua tupetupe a koe moe manako lagomatai kehe gagao nai ti kumikumi atu ke he Healthline. Hafagi a lautolu 24 e tulā, 7 e aho he faahi tapu. Hanai e numela telefoni ke kumi ki ai 0800 358 5453
  • Ko e tau amaamanakiaga tuku fenoga ki fafo i Niu Sialani. Kua lata tonu ke kumikumi atu fakamua ke he kupega hila Safe travel website as poke IATA’ (IATA Travel Centre website kaeke kua fai amaamanakiaga fano fenoga a koe ki fafo he motu nai ko Niu Silani.
  • Kumikumi kehe kupega hila nai ke lata mo e tau fakailoaaga fakalaulahi mo e tonu hagaaoa kehe gagao COVID -19 CORONAVIRUS: https://covid19.govt.nz/

Resources