14.3 C
Auckland
Sunday, November 28, 2021

COVID-19 Kiribati Translation

Update on COVID-19 | Kabouan tain rongorongo iaon COVID-19 

Episode 4 – 14 May 202

Previous update

View previous update: Episode 1

View previous update: Episode 2

Katanoata aika a kakawaki i bukin te COVID-19 ao butin te Coronavirus

  • E buti te Covid-19 man te timtim n ran ke bururu man te matie ao te bekobeko, ngaia are te kabane n tamaroa i bukin totokoan butina bwa ngkana ko aoraki ao ko riai n tiku ni mwengam. matie ao bekobeko nakon manokun baim, teboki baim ma te tobu, ao mani kamwaui raoi.
  •  Ngkana iai tabeaiangam ao ko kainnanoai anga ni buobuoki man botaki ni kuakua, tarebonia te Healthline i aon namban te Covid -19 ae 0800 358 5453 ae akea boona ao e uki n taai nako 24 te aoa, 7 te bong n te wiiki.
  • A rinanoaki mani kakabouaki katanoata i bukin boborau ma mamananga ngaia te bubuti  bwa kama kakaonimaki n tuoa Safe travel website ao te botaki ni kiba n te aonnaba ae IATA Travel Centre website ngkana iai managami nakon aba ianena.
  • I bukin ongora ni kaongora aika a boou ao koauaia nakon: https://covid19.govt.nz/

Resource